​Andy Carroll đã ghi một siêu phẩm mà có lẽ là đẹp nhất sự nghiệp cho đến lúc này. Xuất phát từ một đường lên bóng bên cánh trái, Michail Antonio có cú căng ngang vừa đủ tầm để tiền đạo người Anh tung người lập siêu phẩm xe đạp chổng ngược đẹp mắt.