​ĐỘI HÌNH RA SÂN CỦA WEST HAM:

ĐỘI HÌNH RA SÂN CỦA LIVERPOOL:

​​